DeuEng

VälkommenForskningBehandlingCV Dr. EnbyKontakta
 
Dr. Erik Enby
Läs mer om Eriks nya bok
 
Sök

CV Dr EnbyDr Erik Enby
Namn

Född

Ort

Erik Ossian Hugo Enby

12 maj 1937

Karlskrona, Sverige 

Utbildning och forskningserfarenhet

1962-67

Medicinstudier vid universitetet i Heidelberg, Tyskland.

1967-72

Medicinstudier vid universitet i Göteborg, Sverige.

1973

Fullbordar medicinstudierna. Erhåller medicine licentiatexamen vid Göteborgs universitet.

1973

Svensk läkarlegitimation.

1973

Arbetar som klinisk amanuens med klinisk undervisning på Sahlgrenska Universitetssjukhusets klinik för dermatologi i Göteborg.

1973-80

Arbetar som assistentläkare på Sahlgrenska Sjukhusets Geriatriska klinik på Vasa Sjukhus.

1976

Publicerar Gerontologie in Schweden i tidskriften "Gerontologie in aller Welt".

1977

Bildar Göteborgs Medicinkonsult HB för forskning i sjukdomsbegreppet och utvärdering av olika former av alternativa behandlingsmetoder.

1980

Erhåller kompetens som specialistläkare i geriatrik.

1980-2004

Arbetar som avdelningsläkare på Vasa Sjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

1981

Erhåller kompetens som specialistläkare i allmänmedicin.

1982

Börjar analysera blod i mörkfälts-, ljusfälts- och interferens-kontrastmikroskop för att studera och beskriva den mikrobiella situationen i blod och andra kroppsvätskor vid olika sjukdomstillstånd.

1983

Publicerar Redovisning av fynd vid mikroskopering av levande blod från två patienter med Morbus Hodgkin och tre patienter med maligna tumörsjukdomar , ISBN 91-970480-1-1.

1983

Sekretessavtal i mars 1983 med Pharmacia Infusion AB, Uppsala, rörande Dr Erik Enbys forskning om troliga parasitförekomster, som förorsakar cancerösa sjukdomar.

1983

Etiska kommittén vid Göteborgs Universitets Medicinska fakultet finner analysen av blod och blodplasma, beträffande variation av en okänd möjlig patologisk faktor i sjukdomspanoramat, etiskt acceptabel.

1984

Publicerar Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar. "Svensk Tidskrift för Biologisk Medicin" nr 1 1984.

1986

Publicerar Några grundregler i Somatisk Ekologi (Originaltitel: Some principles of Somatic Ecology) i "Journal of Alternative Medicine", mars 1986.

1988

Göteborgs Medicinkonsult HB ombildas till Nordisk Medicinkonsult AB.

1989

Publicerar Förekomst av cykliska mikrobiella processer påvisade i blodet hos kroniskt sjuka patienter. Semmelweis-Institut, Hoya, Tyskland.

1990

Publicerar boken "Hidden Killers, The Revolutionary Medical Discoveries of Professor Guenther Enderlein", framförda vid den alternativa AIDS-konferensen i San Francisco. Semmelweis-Institut, Hoya, Tyskland.

1994 Publicerar Förruttnelseprocessen som orsak till sjukdom och död samt
mikrobliknande bildningar i blodet hos kroniskt sjuka personer.

Independent Medical Research, Sydney.

1997

Publicerar Blodförändringar hos kroniskt sjuka - samt en teori om totala och partiella sårenheter, "2000-talets Vetenskap", nr 2 1997.

1998

Publicerar Okända partiklar och strukturer i ALS-patientens blod, "2000-talets Vetenskap", nr 3 1998.

1998

Publicerar boken "Die revolutionären medizinischen Entdeckungen
von Professor Dr. Günther Enderlein".
Semmelweis-Institut, Hoya, Tyskland. ISBN 3-925524-08-8.

2012

Publicerar boken "Blod, mod och envishet - På spaning efter sjukdomarnas väsen".
Beijbom Books AB, Sverige. ISBN 978-91-86581-40-4.

Upp

Hedersbevis

1986

Inbjuden till "The International Institute of Symbiotic Studies" i London att föreläsa om Grunddragen i Somatisk Ekologi och Introduktion till Symbios Terapi vid the Medical Society of London.

1990

Inbjuden till den alternativa AIDS-konferensen i San Francisco att tala om Somatisk Ekologi.

1994

Presenterar en sammanfattning och visar en videofilm om interferens-
kontrastmikroskopering av färsk cancervävnad från patienter med
underlivscancer vid XIV världskongressen i Gynekologi och Obstetrik,
FIGO 94, Montreal, Kanada. Se uppsats 6. (Endast tillgänglig på engelska.)

1994

Inbjuden till världskongressen om cancer vid Darling Harbour i Sydney, Australien, för att föreläsa om blodinfektioner och leda "workshops" i ämnet. Kongressen var arrangerad av Independent Medical Research i samarbete med the Cancer Information Support Society. Se uppsats 5.

1995

Upptagen i "The International Who´s Who of Intellectuals", International Biographical Centre, Cambridge, England.

1996

Inbjuden till Internationales Wiener Endobiose Symposium, att föreläsa om Mikrobiell aktivitet i vävnader från patienter med kroniska sjukdomar. Orsakande eller sekundärt fenomen?

1997

Upptagen i "Five Hundred Leaders of Influence", American Biographical Institute.

1998

Inbjuden till HRT-konferensen i Brighton, England, att tala om sjukdomsbegreppet. Arrangerad av The Menopausal Helpline Ltd., London.

2015

Diplom för livslång gärning i humanismens tjänst från föreningen Humanism & Kunskap. Se diplom.

2015

Föreningen SARA tilldelar Erik Enby titeln Extra Legitim Läkare (SARA). Se utmärkelsen.

 

Pågående forskningsaktiviteter

1995 –

Presenterar för "The International Journal of Gynecology & Obstetrics" en artikel om Microorganisms in blood and tumour tissue from patients with malignancies of breast or genital tract. (Endast tillgänglig på engelska.)

1996 –

Söker efter olika slag av substanser med förmåga att åstadkomma konserverande effekt på de kroniska infektiösa processerna i kroppsvätskor och olika solida vävnader hos kroniskt sjuka.

Övrigt

2007 –

För närvarande arbetar Erik Enby utan legitimation. HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i Sverige) behöll legitimationen den 8 februari 2007 under motiveringen att dr Enby inte följer "vetenskap och beprövad erfarenhet". Beslutet har överklagats. Ingen patient har skadats.
Upp
 
 
 

© 2004 NORDISK MEDICINKONSULT ERIK ENBY AB
Karl Johansgatan 49 E · SE-414 55 Göteborg · Sverige
Telefon: +46-31-14 24 14 · Fax: +46-31-14 06 32 · E-mail: erik@enby.se
Webbsidan uppdaterades 2016-01-28