DeuEng

VälkommenForskningBehandlingCV Dr. EnbyKontakta
 
Dr. Erik Enby
Läs mer om Eriks nya bok
 
Sök
Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar
1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9

Bild 5b
Bild 5b. Runda ursparningar i blodutflyten. I ursparningarna förekommer alltid massor av rörliga partiklar i olika former och storlekar. Ursparningarna skulle kunna vara blåsor. De förekommer enstaka men också i stor mängd och hålls då ofta samman med bandliknande stråk som löper fram mellan blodkropparna i utflytet.
 
 
 

© 2004 NORDISK MEDICINKONSULT ERIK ENBY AB
Karl Johansgatan 49 E · SE-414 55 Göteborg · Sverige
Telefon: +46-31-14 24 14 · Fax: +46-31-14 06 32 · E-mail: erik@enby.se
Webbsidan uppdaterades 2012-12-02