DeuEng

VälkommenForskningBehandlingCV Dr. EnbyKontakta
 
Dr. Erik Enby
Läs mer om Eriks nya bok
 
Sök
Mikrobliknande bildningar i blod vid kroniska sjukdomar
1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9

Bild 9
Bild 9. Samma som bild 7. I den nedre hälften av uppklarningen syns vid 1200 ggrs förstoring och interferenskontrast att blodkropparna har degenererat och antagit ett polymorft utseende. Dessutom syns en tät utsådd av rörliga mikrobliknande bildningar som verkar kunna angripa blodcellerna.

 
 
 

© 2004 NORDISK MEDICINKONSULT ERIK ENBY AB
Karl Johansgatan 49 E · SE-414 55 Göteborg · Sverige
Telefon: +46-31-14 24 14 · Fax: +46-31-14 06 32 · E-mail: erik@enby.se
Webbsidan uppdaterades 2012-12-02