DeuEng

VälkommenForskningBehandlingCV Dr. EnbyKontakta
 
Dr. Erik Enby
Läs mer om Eriks nya bok
 
Sök
Uppsats << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

Microorganisms in blood and tumour tissue from patients with malignancies of breast or genital tractAv Dr Erik O. H. Enby, MD
och Dr R.S. Chouhan, MD, Göteborg 1994.Endast tillgänglig på engelska.

Ladda ner filmen som gjorde i samband med uppsatsenSammanfattning

Bildmaterialet i artikeln tillsammans med en video på vital cancersubstans (75MB) demonstrerades på världskongressen i gynekologi och obstetrik - FIGO - Montreal, Canada, 1994. Man beskriver en diffus utsådd av olikformade till synes levande partiklar av varierande storlek i såväl blod som cancersubstans. Då de ofta förekommer högvis i blodplasman, misstänks de kunna bilda kolonier. Mikroskopering ger en antydan om att en spridning äger rum från dessa högar av partiklar, vilket skulle kunna förklara den diffusa utsådden av bådadera bland blodkropparna. Partiklarna antas representera jästfasen hos en svamp, som även växer i sin myceliefas, och som föreligger både i cancersubstans och i blod som trådliknande strukturer.
 
 
 
 
Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Uppsatsen kan mångfaldigas och spridas endast i sin helhet och utan förändringar. © Dr Erik Enby 1994-2004.
 
Uppsats << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
 
 
 

© 2004 NORDISK MEDICINKONSULT ERIK ENBY AB
Karl Johansgatan 49 E · SE-414 55 Göteborg · Sverige
Telefon: +46-31-14 24 14 · Fax: +46-31-14 06 32 · E-mail: erik@enby.se
Webbsidan uppdaterades 2010-06-21